Viève Buijs
 

Stichting Zwier/ culturele ANBI

Stichting Zwier is de theaterstichting waaronder theaterproductie Soms sneeuwt het in april werd geproduceerd. De Stichting is per 31 december 2019 opgeheven.

 

Financiële verantwoording 2018 en 2019 

Zie hiervoor de bijlagen met tevens de eindafrekening, deze is verwerkt in de jaarrekening 2019.  

Financiële verantwoording 2018

Het jaarverslag over 2018 wordt gecombineerd met het jaarverslag over 2019 en zal eind 2019 beschikbaar zijn.

Finaciele verantwoording 2017

Het bestuur van Stichting Zwier heeft in haar vergadering van 4 juni 2018 geconstateerd dat het niet voor 1 juli 2018 gaat lukken de financiële verantwoording van 2017 op de website te zetten. Besloten is dit 3 maanden uit te stellen tot 1 oktober 2018.

Beleidsplan 2017 Stichting Zwier 

Stichting Zwier – opgericht in december 2016 - is een initiatief van theatermaakster Viève Buijs. In 2017 richt Viève Buijs zich op het maken van de solovoorstelling Soms sneeuwt het in april, een voorstelling met als thema ongewenste kinderloosheid. Het wordt een dynamische voorstelling over hoe je weer wordt wie je was, hoe te dealen met het fenomeen kinderloosheid in een wereld waar alles maakbaar lijkt. Met naast vaak herkenbare en soms intieme, ontroerende scènes , ook de nodige humor en relativering. 

Planning is om de voorstelling in oktober 2017 in première te laten gaan. Vanwege de thematiek van de voorstelling zal Soms sneeuwt het in april te zien zijn in theaters en gespeeld worden voor instellingen en groepen die specifiek met dit thema te maken hebben vanuit hun beroep of persoonlijke ervaring.
In september t/m december 2016 vond het vooronderzoek plaats, in januari 2017 wordt gestart met repeteren en het schrijven van de teksten. Tegelijkertijd schrijft een fondsenwerfster in januari en februari verschillende fondsen aan voor financiële ondersteuning van de uiteenlopende productiekosten als huur repetitieruimte, honorarium regisseur, kosten voor PR, decor, muziek, techniek etc.
In april/mei 2017 zal duidelijk zijn welke fondsen positief hebben gereageerd op dit verzoek en gaat de crowdfunding van start. Eind mei 2017 staat er een werkvoorstelling gepland, waarna met de opgedane feedback de voorstelling in augustus/september 2017 wordt afgemonteerd.
Stichting Zwier gaat actief op zoek naar doelgroepen waarvoor de voorstelling interessant kan zijn en benadert theaters in het kleinezalencircuit. Potentiële boekers worden uitgenodigd voor de première in oktober 2017. De voorstelling wordt gespeeld in de tweede helft van seizoen 2017/2018 en seizoen 2018/2019.

Over Viève Buijs
Viève Buijs: "Naast plezier, de aandacht en erkenning die het me geeft, wil ik met mijn theatervoorstellingen natuurlijk ook iets zeggen. Ik voel de noodzaak iets te zeggen over het onvoorspelbare van het leven, vaak via humor. Al van jongs af aan wilde ik in de huid van een ander kruipen op een podium. Ik merkte al gauw hoe de kracht van de verbeelding mij inspireerde tot de meest uiteenlopende en soms hilarische improvisaties. Het speels omgaan met de realiteit neem ik in al mijn voorstellingen mee.
Wat erachter zit is één grote poging het leven te begrijpen met al haar ondefinieerbare eigen wetten.
Mijn eerste kindervoorstellingen waren gebaseerd op sprookjes: zij spreken sterk tot de verbeelding en geven de mogelijkheid er een eigen interpretatie aan te geven en kinderen hiermee aan te sporen tot het gebruiken van hun fantasie. Tegelijkertijd schuwde ik er niet voor het jonge publiek ook iets mee te geven over de onvoorspelbaarheid van het leven: sommige dingen zijn niet te regelen, ze gebeuren.
In mijn keuze voor een solovoorstelling voor volwassenen, neem ik mijn dit mee, maar kies ik voor een speelstijl die meer van mijzelf laat zien. Met 'Soms sneeuwt het in april' zet ik podiumkunst in om een gesprek te openen, om mensen instrumenten in handen te geven met deze thematiek om te gaan, om te verbeelden waar je misschien niet zo makkelijk woorden voor kunt vinden. Ik wil het verhaal en alle associaties die het in mij oproept delen met mijn publiek. Me verbinden, iets essentieels meegeven. Als ik merk dat dat lukt, al het publiek hier iets aan heeft gehad, dan geeft dat mij voldoening."