Viève Buijs
 
Viève Buijs - actrice

ACTRICE

Fantasierijke, energieke voorstellingen met, improvisatie, muziek en humor als vaste ingrediënten.

Huidige voorstelling:

 OP MAAT

Theater op maat, van gastvrouw tot toiletjuf, op feesten, themadagen en als concept voor langere periode.